15 de jul. 2013

10 anys de Xarxanet: entitats i voluntariat de Catalunya per un món millorQuè cal perquè una bona idea triomfi? Entre d’altres coses, cal treballar-la i molt d’esforç per dur-la a terme. Xarxanet és una història de treball i esforç que de moment porta deu anys de servei, i podem constatar que no ha parat de créixer en usuaris i subscriptors, en serveis (com a mostra el recentment estrenat Butlletí de finançament), en seccions (enguany ha nascut la biblioteca), presència a les xarxes socials (més de 4000 seguidors al twitter), referències, etc.

Constatat l’èxit, cal felicitar a tothom qui l’ha fet possible durant aquesta dècada, i reflexionar sobre els reptes del present i el futur per aquesta eina que compartim.

Ens trobem en un moment en què, més que mai, cal aprofitar al màxim els recursos existents. Cal treure tot el suc de les eines que estan a disposició del món associatiu i del voluntariat. Així, tots els agents implicats amb Xarxanet ens hem d’exigir més esforç, més dedicació, més sentit crític, major innovació, voluntat de millora permanent i fer servir eines d’avaluació continuada per garantir ser un instrument el més útil possible i en constant millora.

Xarxanet ha de seguir promovent l’associacionisme i el voluntariat com a canal que aprofita l’energia de la gent que vol fer canvis a la societat.  Per fer possible el deixar de ser espectadors crítics i passar a ser constructors dels canvis socials que ens facin avançar cap a majors cotes de cohesió, justícia, solidaritat i llibertat.

Constato que creix la presència social de l’associacionisme i el voluntariat, i no precisament perquè el sector es dediqui a promoure’s en els mitjans de comunicació, si no perquè la gent s’hi aproxima perquè considera que les entitats són útils, els representen i aconsegueixen coses.

Xarxanet ha de seguir creant opinió al voltant dels esdeveniments del sector, basant-se en l’anàlisi plural i la reflexió. No s’hi val a repetir tòpics ni viure de formulacions passades.

També ha de seguir oferint serveis útils per al voluntariat i les organitzacions socials: l’assessorament que ajuda de debò, informació no replicada, novetats, fonts de finançament, serveis webs, fer difusió de les entitats, etc.

Els propers dos anys seran importants per al sector associatiu i del voluntariat: estem impulsant una llei del voluntariat i un nou Pla Nacional d’Associacionisme i Voluntariat. Xarxanet ha de ser una eina per accelerar l’assoliment de les fites que persegueixen tant la Llei com el nou Pla Nacional: la consolidació i expansió del model català del voluntariat, basat en les organitzacions; el foment i la formació del voluntariat; la sostenibilitat de les entitats; la gestió transparent i ètica de les entitats i l’eixamplament de la base social de les organitzacions.

Reitero el meu agraïment a la feina que fa tothom perquè cada dia Xarxanet sigui una eina viva i molt útil per millorar el nostre país.

2 comentaris: