24 d’abr. 2015

L’escola coeducadora ensenya a viure sense discriminacionsLa coeducació és el nucli central de l’educació, entenent per coeducació la correcció de totes les desigualtats, sense cap distinció relacionada amb el sexe, la raça, la religió, l’origen nacional, l’edat, la condició social…

Després del franquisme vinculàrem la paraula coeducació a l’educació conjunta de nens i nens en una mateixa classe, i/o grup, si parlem d’altres activitats educadores, fruit de que, durant la dictadura, els havien separat. Aquest fet, sovint ens ha confós l’escola mixta  amb l’escola coeducadora.  

L’escola mixta és la que en els seus grup de classe hi ha nens i nenes del dos sexes realitzant les mateixes activitats; mentre que l’escola coeducadora hi afegeix  el plus de la justícia per superar les desigualtats.

El paper de l’escola coeducadora és el d’ensenyar a viure sense discriminacions, a establir relacions de respecte als altres i a un mateix, i, en el cas del procés històric de supremacia dels homes ,  ajudar a l’establiment de relacions  diferents entre les noies i els nois.

La coeducació no té sols l’objectiu de pal·liar les injustícies, que al llarg de la història ha sofert la dona, sinó que principalment té el de promoure el desenvolupament de persones lliures: amb els seus sentiments, pensaments, idees, maneres de fer… per arrencar de soca-rel la discriminació de sexes.
L’escola ha d’estar atenta a no fomentar valors tradicionalment associats a la  masculinitat, que massa sovint es transmeten de manera inconscient, i per això és imprescindible treballar prèviament dins l’equip i programar activitats coeducatives.

També en el camp del coneixement els continguts són, en masses ocasions, masclistes,  per això cal incorporar-hi el saber de les dones i la consciència de la situació discriminatòria que s’ha viscut, i que es vol superar.

El principi d’equitat implica un esforç addicional per suprimir totes les desigualtats entre sexes en matèria d’educació, ja que aquestes diferències originen constants inferioritats que afecten a les dones al llarg de la vida.

Així, doncs, és necessària una política educativa específica que tracti de manera transversal l’eliminació de les injustícies i les desigualtats per raons de sexe. Aquesta tasca educativa s’anomena COEDUCACIÓ.