8 d’abr. 2016

La importància del treball en xarxa a les entitats

D’entre el llistat de bons propòsits que apareix cada vegada que el “sector” de l’associacionisme i el voluntariat es reuneix i es sotmet a procés de reflexió i revisió hi trobem el del repte del Treball en Xarxa! 

El cert és que, ja sigui per necessitat, per afinitat, per l’elevada implicació dels i les voluntàries en més d’una entitat o projecte,… cada cop les entitats i associacions estan més “enxarxades” i compartint projectes i iniciatives. Cal reconèixer (ja que mai és sobrer) el bon paper i rol que han jugat les federacions i confederacions en aquest àmbit per fer-ho possible.

Amb tot, gosem a interpretar aquest anhel que, per reiterat i recurrent en la llista de reptes i oportunitats, sembla que encara no s’ha assolit plenament: hem de ser capaços de re-pensar aquesta necessitat de treball en xarxa i “ampliar” fronteres: ens cal sortir del nostre marc natural, treure’ns aquells complexos que encara ens puguin quedar, i ambicionar un treball en xarxa amb sectors que no siguin estrictament el nostre.

Parlem de la necessitat d’interlocutar amb empreses, administracions, agents socials, col·legis professionals dels sectors més inversemblants… que, malgrat en un primer moment puguin semblar allunyats de les nostres missions i finalitats, a l’interlocutar-hi es pot generar un nou i profitós projecte, acció o aportació.

Alguna entitat social, hauria de “treballar en xarxa” amb algun col·lectiu de matemàtics que pogués arribar a demostrar, a mode de teorema, una fórmula que, com a hipòtesi, demostrarà, de ben segur, que en el treball en xarxa: “a més distància i diversitat, s’obté major resultat”.