29 de gen. 2016

El paper de l’associacionisme en la lluita contra el càncerLes entitats adherides a la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC)
són protagonistes actives en la construcció del teixit associatiu. El seu paper d’atenció
i suport als malats amb càncer per donar resposta a les seves necessitats, els
programes de sensibilització i els de foment del voluntariat que desenvolupen,
esdevenen elements claus en la construcció d'una ciutadania més activa, compromesa
i responsable en la lluita contra el càncer.

Els serveis que impulsen les entitats adherides a la FECEC, Junts contra el càncer,
van destinats a l’atenció psicosocial, a la prevenció i adopció d’estils de vida
saludables i al foment del voluntariat amb la idea de millorar la qualitat de vida dels
malalts i els seus familiars.

Les entitats de lluita contra el càncer es caracteritzen per realitzar una tasca d'atenció
des de la proximitat territorial implicant la ciutadania amb les entitats i creant una xarxa
de voluntariat compromès amb les actuacions que desenvolupen.

Així, el voluntariat en l’àmbit oncològic és un denominador comú de totes les entitats.
El seu paper és clau en l’acompanyament del malalt, per portar a terme els programes
de sensibilització i de suport i per ajudar a aconseguir els objectius de les entitats amb
campanyes solidàries o de divulgació que mobilitzen el teixit social intern i extern.

És per això, que les entitats són el motor que fan possible que totes aquestes accions
puguin ser realitzades d’una manera coherent i vertebrada per construir una ciutadania
més activa i compromesa. Les entitats estableixen relacions, sinergies i xarxes i
estenen llaços que multipliquen l’efecte de les accions que realitzen.

Les entitats de la FECEC, Junts contra el càncer, atenen necessitats, sensibilitzen,
motiven, organitzen i formen. Des de la FECEC, Junts contra el càncer, donem servei
a les entitats perquè puguin millorar l’atenció que ofereixen a pacients i familiars. A la
vegada, la FECEC, fomenta el voluntariat en l'àmbit oncològic i desenvolupa
programes en les àrees de divulgació i prevenció, supervivents i recerca psicosocial.

Així es clar que el paper vertebrador de les entitats de lluita contra el càncer és
primordial per aconseguir una ciutadania més compromesa, responsable i
conscienciada envers aquesta malaltia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada