25 de set. 2015

Gent gran voluntària, una oportunitat per a les entitats socials

... Marc Cadafalch


El dia 1 d’octubre, des de l’any 1990, es commemora el dia internacional de la gent gran. Aquesta diada és promoguda per les Nacions Unides per tal de reflexionar sobre els reptes socials i polítics que suposa el creixent envelliment demogràfic i proposa vetllar per una vellesa digna.

Amb la finalitat d’anar avançant en els reptes del creixement de l’envelliment l’any 2002 l’Organització Mundial de la Salut  va definir el model de l’envelliment actiu en que un dels pilars fonamentals en les propostes d’acció és la participació i on concretament es promou les oportunitats per a que les persones grans siguin voluntàries.

Catalunya, com és sabut, compta amb una important xarxa associativa i en que les persones grans, enteses com a persones majors de 65 anys, participen activament com a voluntàries. En el darrer anuari del Tercer Sector Social de Catalunya (any 2013), s’explicita que el nombre de voluntaris majors de 65 anys representa el 18% dels voluntaris de Catalunya en l’àmbit social. Si tenim en compte que els voluntaris d’edats compreses entre els 51 i 65 anys representen el 32% dels voluntaris de Catalunya és previsible que en els propers anys el nombre de persones grans que s’impliquin en programes de voluntariat s’incrementin i caldrà que des de les organitzacions estiguem preparades per tal de poder realitzar-ne el seguiment necessari.

Si ens fixem en les dades ofertes per l’enquesta de l’ús del temps de la Generalitat de Catalunya (2011), les persones majors de 65 anys són les que més temps destinen a treballs voluntaris i reunions. És una dada significativa que mostra la incidència del col·lectiu en les tasques de voluntariat. També s'assenyala que el 12.2% de les persones grans afirmen haver realitzat alguna activitat de voluntariat al darrer mes i es concentren en activitats en confessions religioses, en assistència social, en activitats artístiques i adreçades a ciutadans o veïns.

Per tant la possibilitat de disposar de temps lliure i la voluntat de participar a través d’entitats de voluntariat fa preveure que les persones grans cercaran la oportunitat de continuar participant en tasques de voluntariat o bé d’incorporar-s'hi per primera vegada. Aquesta oportunitat els hi ofereix la possibilitat de tenir un paper actiu i tindrà beneficis personals i socials.

És per aquest motiu que les organitzacions del tercer sector tenen l'oportunitat d’incorporar a persones motivades que seran un actiu important per tal d’assolir els seus objectius. Les entitats que comptin amb un Pla de Voluntariat que tinguin en compte la diversitat en relació a l’edat ho tindran millor per facilitar un espai de sensibilització i cohesió social. Podran oferir un espai compartit amb persones d’altres edats en una dinàmica de treball intergeneracional molt positiva per a tothom.4 comentaris:

 1. Welcome. mnsud2l
  Please log in to Minnesota State University Moorhead's D2L Brightspace to view your courses. Please click here for a System Check before you login.

  ResponElimina
 2. Likewise with the ordinary hair relocate methodology, the specialist begins by drawing the hairline and actually looking at the limit of the benefactor region and anticipating the extraction. Beginning with the organization of nearby sedation by infusion. The specialist will start the extraction stage utilizing the smaller than normal miniature extractor gadget to extricate the unions from the giver side. Unites are taken from the skin.
  Transplantation of hair follicles
  At the point when somebody sows the seed, the hair is established on the skin. Utilizing the Choi implanter pen, the specialist stacks the follicles removed from the benefactor region into the implanter pen. The pen is then used to put the preloaded follicles on the scalp, the specialist embeds the needle at a suitable point into the scalp and embeds the follicle individually. During a common transfer method, the performing specialist and the clinical group working with that person will on the other hand use around 3 implanter pens to get the best hair transplant transfer bring about an opportune way. Each of these implanter pens is furnished with needles of different sizes to fit single, twofold and triple hair follicle units. From that point forward, the patient can without much of a stretch leave the center and go any place he needs.
  Benefits of the CHOI pen technique
  The Choi Pen procedure is as of now the absolute best hair relocate methods since it permits specialists to enter hair without the join being outside the scalp for a really long time. Choi pens are powerful when the patient doesn't like to shave the hair in the relocated beneficiary region and the specialist will just shave the hair on the benefactor side. The specialist will actually want to make an entry point in the relocated beneficiary region without the need to shave the hair. The system is just to eliminate the unions from the contributor and burden the unions into the Choi Implanter Forceps, open the new trench entry point in one movement and move the unite into this cut. Also, there is compelling reason need to open the channels involving forceps and relocate the unions in them.
  Advantages of Hair Transplantation
  Your appearance, most importantly, will improve alongside your fearlessness. Individuals searching for a hair relocate method will let you know that this has made their sparseness be disheartened with their appearance. Envision each time you thoroughly search in the mirror and see the diminished or uncovered region you're attempting to stow away by basically brushing your hair on some unacceptable side or wearing a beanie or cap even in blistering climate. Hair transplantation is a super durable answer for you. Simple technique. No aggravation and simple aftercare is low to the point that you penance a couple of hours of your time. One more advantage of hair transplantation is that it ensures least free time. You can get back to your day to day exercises following resting for a couple of days.

  ResponElimina
 3. Are you Looking for Ferrel Gas Login then check here Ferrel Gas Login Official portal. You can also know more about how to reset Ferrel Gas Login password and many more.

  Ferrel Gas Login Tips

  ResponElimina